Закону про внесення змін до податкового кодексу україни щодо

Закрыть ... [X]

Ознайомитись можна за посиланням. 7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності субєктами, які провадять незалежну професійну діяльність) 2720 від р. Проектом закону пропонується внести зміни до ряду статей розділу XIV ПК України та замінити «фізичну особу підприємця» на «самозайняту особу». Так, відповідно до Законопроекту юридична чи самозайнята особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. Ініціатори законопроекту сподіваються вдосконалити порядок оподаткування доходів, отриманих особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, приватних нотаріусів. Ознайомитись з проектом можна за посиланням. 8. Проект Закону про внесення зміни до статті 142 Податкового кодексу України (щодо держаної підтримки соціальних підприємств) 2711 від р. Законопроектом пропонується доповнити статтю  142 ПК України частиною 2, відповідно до якої звільняється від оподаткування прибуток соціальних підприємств, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, що здійснюються в межах критеріїв, визначених Законом України Про соціальні підприємства і за наявності дозволу на право користування такою пільг ою, який видається Міжвідомчою комісією з питань підтримки соціальних підприємств. Ознайомитись з проектом можна за посиланням.Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу


Законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України, які були зареєстровані у Верховній раді України у період р. р. 1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо застосування податкового компромісу 2593-1 від р. Законопроектом пропонується внести зміни до Підрозділу 92 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Під податковим компромісом пропонується розуміти режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за завищення витрат, які враховуються при визначенні обєкта оподаткування.

Про внесення змін до Подат. від 2245-VIII


Передбачається, що  платники податків з метою застосування податкового компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки або заяви відповідно до положень цього підрозділу у термін до р. Ознайомитись можна за посиланням. 2. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення. Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва) від р. Проектом Закону  передбачено тимчасове, до року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Законопроект передбачає ліквідацію податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про міліцію «Про оперативно-розшукову діяльність «Про засади запобігання та протидії корупції «Про військовий обовязок і військову службу «Про радіочастотний ресурс України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування «Про страхування «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Ознайомитись можна за посиланням. 5. Проект Закону про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України (щодо оподаткування пенсійних виплат) 2682.

8398 - Офіційний портал Верховної Ради України


2) Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В исковом заявлении должны быть указаны: наименование суда, в который подается заявление; наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем, ИНН, ОГРН ; наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения, ИНН ОГРН ; в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов.

8557 - Офіційний портал Верховної Ради України


2.2. Предусматривать ежегодно в сметах расходов, начиная со II квартала 1997 года, необходимые финансовые средства для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов. 3. В целях совершенствования профессиональных знаний по охране труда руководителей и специалистов, организации повышения их квалификации организовать на базе Московского государственного технологического университета "Станкин" Центр обучения и повышения квалификации по охране труда и экологической безопасности (далее - Центр) - государственное межвузовское образовательное учреждение дополнительного профессионального образования на самостоятельном балансе с правами юридического лица.

Cached


4.1. Действие поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств со.

Законопроект передбачає ліквідацію податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про міліцію «Про оперативно-розшукову діяльність «Про засади запобігання та протидії корупції «Про військовий обовязок і військову службу «Про радіочастотний ресурс України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування «Про страхування.


7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» если потребитель предъявил требование о замене товара с недостатками на товар той же марки (модели, артикула но такой товар уже снят с производства либо прекращены его поставки и т.п., то в соответствии со ст. 416 ГК РФ обязательство продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в части такой замены прекращается в связи с невозможностью исполнения и потребитель вправе предъявить иное из перечисленных в п. 1 ст. 18 Закона.

Ознайомитись можна за посиланням. 7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності субєктами, які провадять незалежну професійну діяльність) 2720 від р. Проектом закону пропонується внести зміни до ряду статей розділу XIV.


9 Мая Всероссийский праздник День победы.

Cокращенный рабочий день для беременных


«Империя зла вырубает свет» (с) Юристы Гризли. Липецкие энергетики придумали новый способ отъема денег у честных предпринимателей, выписывают предписание о замене или поверке счетчика, при этом составляют акт о безучетном потреблении и считают стоимость электроэнергии исходя из максимальной мощности присоединенных устройств и 24 часовом потреблении электроэнергии. При отсутствии счетчика в связи с поверкой, заменой, ремонтом, потребитель должен платить первые два месяца за электричество по ставке за аналогичные периоды прошлого года. Если вы не крали электроэнергию, то безучетного потребления не может. В жизни может случиться всякое, в том числе утрата близкого человека, от которого члены семьи финансово зависят. В таких случаях государство поможет не пасть духом и будет выплачивать пенсию по потере кормильца. Существуют три разновидности подобных пенсий: страховая; государственная; социальная. До года под страховой пенсией понимали трудовую пенсию по старости, разновидностью которой была пенсия по потере кормильца. С введением нового закона «О страховых пенсиях появилась новая формула для расчета выплат. Членам семьи, оставшимся без средств существования, выплачивается определенная пенсия в. Водительское удостоверение это документ, выдаваемый ГИБДД людям, успешно сдавшим экзамены на знание ПДД и управление автомобилем (или другим транспортным средством). Без водительского удостоверения управление ТС запрещается. Для того, чтобы получить права, вам необходимо пройти обучение в специализированной автошколе. Получение водительского удостоверения российского образца для гражданина Украины, как и любого другого иностранного государства, законом прямо не предусмотрено. Однако, выход из этого положения существует. Инструкция по получению водительского удостоверения  украинцу на территории РФ Если физическое лицо является гражданином России и Украины (двойное.


Похожие статьи

Решение о признании право собственности по долевому договору
Через сколько дней получать свидетельство о рождении ребенка
Если не оплачивать штраф за нарушение правил дорожного движения
Отдел по защите прав потребителей по новосибирской области
Регистрация договора аренды земельного участка сроком на 1 год
Федеральный закон 116-фз от 21.07.1997 с изменениями 2015
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ